Regnskabsregler

Regler gældende fra 1. maj 2017

Vinterregulering af handicap (og dermed tildelte slag)

For regnskabsåret 2020 og fremover benyttes følgende regler til vinterregulering:

Point over 36 ganges med 0,2 og trækkes fra dit handicap.

Ved mindre point end 34 lægges 0,1 til dit handicap.

På terrasse-mødet den 17. november 2018 blev det vedtaget, at der skal vinterreguleres.

Point over 36 ganges med 0,3 og trækkes fra dit handicap.

Ved mindre point end 34 lægges 0,1 til dit handicap.

Hver enkelt spiller er ansvarlig for at benytte det regulerede handicap - enten på eget scorekort eller ved meddelelse til ugens notarius-scoretager.

Alle medlemmer i klubben får udregnet ugens kontingent afhængigt af dagens udfald, hvor mindst 2 medlemmer har spillet.

Ved fravær fra den i fællesskab planlagte golfrunde opkræves 60,- kr.

Såfremt man kun deltager i 9 huller, indføres der en Pedro ordning.

Pedro udgør 14 point på 9 huller.

Startgebyr er 30,- kr.

Ved færre point end 36, betales 2 kr. pr point.

Ved flere point end 36, betaler alle de andre 1,- kr. pr. point.

Ved birdies på sommergreens betaler alle andre 5,- kr. pr. birdie.

Ved spil på vintergreens betales 5,- kr., medmindre man laver mindst 1 birdie.

Ved eagle - hele året - betaler alle andre 50,- kr.

Hvis vejrliget betyder, at vi ikke kan/vil spille opkræves 60,- kr. for alle.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 14. januar 2017

Alle medlemmer i klubben får udregnet ugens kontingent afhængigt af dagens udfald, hvor mindst 2 medlemmer har spillet.

Såfremt man ikke deltager i ugens spil eller kun deltager i 9 huller, indføres der en Pedro ordning.

Pedro udgør 14 point på 9 huller og 28 point på 18 huller.

Startgebyr er 30,- kr.

Ved færre point end 36, betales 2 kr. pr point.

Ved flere point end 36, betaler alle de andre 1,- kr. pr. point.

Ved birdies på sommergreens betaler alle andre 5,- kr. pr. birdie.

Ved spil på vintergreens betales 5,- kr., medmindre man laver mindst 1 birdie.

Hvis vejrliget betyder, at vi ikke kan/vil spille opkræves 60,- kr. for alle.

Kontingentopkrævning tages (som sædvanlig, da det er et fast punkt på dagsorden) op ved næste generalforsamling.

Sidst gældende udregningsmetode, som vedtaget på sidste generalforsamling den 26. maj 2016.

Ved fravær fra den i fællesskab planlagte golfrunde opkræves 60,- kr.

Startgebyr er 30,- kr.

Ved færre point end 36, betales 2 kr. pr point.

Ved flere point end 36, betaler alle de andre deltagere på dagen 1,- kr. pr. point.

Ved birdies på sommergreens betaler alle andre deltagere på dagen 5,- kr. pr. birdie.

Ved spil på vintergreens betales 5,- kr. medmindre man laver mindst 1 birdie.

Der kan stadig spilles 9 huller, men det betyder opkrævning af 60,- kr.

Forrige gældende udregningsmetode, som vedtaget på generalforsamling den 7. maj 2015.

Ved fravær fra den i fællesskab planlagte golfrunde opkræves 60,- kr.

Startgebyr er 30,- kr.

Ved færre point end 36, betales 2 kr. pr point.

Ved flere point end 36, betaler alle de andre deltagere på dagen 1,- kr. pr. point.

Ved birdies på sommergreens betaler alle andre deltagere på dagen 5,- kr. pr. birdie.

Ved spil på vintergreens betales 5,- kr. medmindre man laver mindst 1 birdie.

Spilles kun 9 huller, får man tildelt 14 point for de 9 ikke spillede huller.

Hvis vejrliget betyder, at vi ikke kan/vil spille opkræves 60,- kr.for alle.

Forrige gældende udregningsmetode, som vedtaget på generalforsamling den 18. juni 2014.

Ved fravær fra den i fællesskab planlagte golfrunde opkræves 60,- kr.

Startgebyr er 30,- kr.

Ved færre point end 36, betales 2 kr. pr point.

Ved flere point end 36, betaler alle de andre deltagere på dagen 1,- kr. pr. point.

Ved birdies på sommergreens betaler alle andre deltagere på dagen 5,- kr. pr. birdie.

Ved spil på vintergreens betales 5,- kr. medmindre man laver mindst 1 birdie.

Der kan stadig spilles 9 huller, men det betyder opkrævning af 60,- kr.

Hvis vejrliget betyder, at vi ikke kan/vil spille opkræves startgebyr for alle.

Juli måned er kontingentfri, men der bestilles stadig tid af tidsbestillingsformanden.

Og så videre - og så videre - og så videre !!!