Indkaldelse til generalforsamling

Opdateret på hjemmesiden den 14. maj 2020 kl. 16:04

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING

Golfoptimisterne

Golfklubben Hullet af 17. februar 2001.

Tirsdag den 5. august 2020 kl. 20.00

Dagsorden:


1. Valg af dirigent. Svend Johansen

2. Valg af referent. Mogens Rubech

3. Formandens/Bestyrelsens beretning. Ernst Jensen

4. Kassererens Regnskab. Mogens Rubech

5. Fastsættelse af fraværskontingent (60 kr.) Uændret

6. Valg til bestyrelsen: følgende medlemmer er på valg

Formand Ernst Jensen – vælges endnu 1 år - villig til genvalg.

Kasserer Mogens Rubech – vælges for 2 år – villig til genvalg

Suppleant til bestyrelsen – vælges for 1 år – forslag.

7. Valg af udvalgsformand: Forsyningstjenesten (Erhardt)

8. Valg af revisor: Svend Johansen

9. Indkomne forslag: Ingen.

10. Valg af TUR ledelse 2020-21.

11. Evt.: Tur til Himmelbjerget og Thorsø arrangeret i efteråret 2020.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen