Tur - 2017 - Hobro

Generalforsamling 2017.

Generalforsamling afholdt i Glassalen på Hotel Amerika i Hobro, tirsdag den 30. maj 2017 kl. 2100.

Alle medlemmer, undtaget Poul, var mødt op.

1) Valg af dirigent:

Valgt blev Svend Johansen

2) Formandens beretning:

Formandens beretning 2017: Golfoptimisterne af 2001.

Året der nu er gået og 2016 og 17 har været skelsættende, idet vores lille klub nu næsten kun består af pensionister. Hvis vi nu blot nævner alle i flæng, ja så er Mogens gået på pension i 2016 og Jan i 2017, derudover har vi jo en Kuno, der også gik i 2016, ligesom der i forvejen er pensionister som Ernst, Erhardt, Svend og Steen og Paul har jo været det længe. Heldigvis er der fortsat nogle få af os, der har lidt tilknytning til arbejdsmarkedet, men det lakker sku mod enden, og så ved vi jo ikke, om verden fortsat vil bestå.

Igen ikke megen sne og kulde gennem vinteren, men et meget køligt forår. Vi har igen nået at spille mange runder i efteråret og frem til nu. Ikke mange runder er vi gået glip af på grund af dårlig vejr. Tiden er bare fløjet af sted.

Igen i år afholdes vores forrygende tur og generalforsamling i maj måned.

Sidste års generalforsamling blev jo som bekendt afholdt i forbindelse med tur med afgang fra Silkeborg med pitstop ved Aalborg Havn og med ankomst til Dronningelund Golfklub midt formiddag. Teetime var kl. 1130…..

Efter golfen på Majestætens bane, kørte vi staks til indkvartering på Hals Hotel med efterfølgende aftenmenu på Strandvejens Restaurant, hvor der var dækket bord til kl. 1800.

Generalforsamlingen foregik efterfølgende på Hals Hotel, hvor der var et fint lokale til låns for os.

Generalforsamlingen forløb tilfredsstillende blot med nogle få sværdslag mellem Mogens – kassereren og Svend. De blev dog hurtigt gode venner igen, da Mogens indrømmede alle sine fejl, og efterfølgende gav en genstand.

Efter en god gang morgenmad, kørte vi til færgefarten ved Egense, hvorfra vi efter en lille rolig sejltur nåede frem til Rold Skov Golfklub, hvor vi skulle være på Tee stedet kl. 1100.

Afgang efter golfen med ankomst til Hvidsten kro, hvor vi skulle indtage vores aftensmad, inden det gik videre hjemad til Silkeborg med ankomst ca. kl. 1800.

Maden der var ikke noget at råbe hurra for.

En forrygende god og underholdende tur, som tur arrangørerne kan være vældig godt tilfredse med. Altid bliver der indtaget rigelige mængder af de våde varer, såsom øl, vin, cola og kaffe med cognac.

Tak til Jer for en god tur – Kuno og Jan.

Hvem skal være tur arrangør til næste år, hvem melder sig frivillig.

Indbetalingerne til kassen har igen været på samme niveau som de seneste år. Afregningsmetoden er fremragende og bør efter min mening ikke ændres mere.

Vi har fundet god ordning med hensyn til også at kunne spille 9 huller og dermed være med på dagen. Er indføjet i vedtægterne.

Tak til vores kasserer - Mogens, der styrer regnskabet med kyndig hånd. Hjemmesiden kører perfekt med opdateringer via Mogens. Vi vil have ”hele” felter på hele regnearket.

Stor tak også til Svend, for uden ham kom vi nok aldrig på banen. Han er fremragende og den bedste til at klare Golf Box.

Vi er jo også blevet enige om, at Julefrokosten går på tur. Erhardt og Inger var det denne gang i 2016.

Det var en fremragende Julefrokost, der vist nok bekom alle særdeles vel.

Nok til ganen og nok at spise og der var ikke sparet på noget, så spiritus og øl det flød i lange baner. Og så var der lige nogle særdeles stærke lakridser

Når man så tænker på, at det næsten er hjemmegjort det hele, ja så er man sku forbavset over, at manden blev smed i stedet for kok.

Det bliver svært at leve op til, men nu er det så Mogens og Anne Marie der står for tur, og jeg er sikker på, at netop de vil lægge sig i selen 2017 op til Julen.

Nedenfor har jeg levet en liste der viser, hvem og hvornår det igen Medlemmer er tur for Julefrokost arrangementet. Så nu behøver man ikke gå at tænke: NU må det vist være min tur til at holde denne Julefrokost.

Jeg syntes som formand, at det er en glimrende ide, at der afholdes generalforsamling i forbindelse med vores årlige TUR, hvilet vi bør holde fast på/i/med.

Også i 2016/17 har der ikke været det store at se til som formand. Det er let at sidde på en formands stol, når der ikke er de store problemer i klubben. Tak til alle for det. Ikke mange møder har der været afholdt i bestyrelsen, hvorfor der selvsagt ej heller er udgifter forbundet dermed.

Året statuette tilfaldet Mogens Rubech. Stort tillykke med det. Birdies pokalen tilfalder også Mogens. Man kan nu tydeligt se, at der rent spillemæssigt er forskel på årets vinder, og så alle vi andre. Forskellen er tydelig at se på antal af birdies, der er scoret gennem sæsonen. Stort tillykke med det. Trist for spillet og sammenholdet, at Mogens løber med det hele.

Der skal andre boller på suppen i den kommende sæson.

Æresmedlem – er noget nyt vi tumler rundt i. – ja § 9 i vedtægterne siger noget sådan.

Det er således besluttet enstemmigt, at Vi nu udnævner et æresmedlem. Dette giver den udnævnte retten til at blive på sin post, så længe han selv ønsker det.

  1. Han er altid god for denne bemærkning – satans – Det har da ikke noget med det at gøre og Jeg kikker sgu op hele tiden.
  2. Han har altid forsyninger med på banen og på vores ture. Forsyninger som vi alle nyder godt af.
  3. Hans trailer er guld værd for os til transport af udstyr m.v.
  4. Så Erhardt derfor bl.a. udnævnes du herved til Æresmedlem af Golfoptimisterne. Stort tillykke med det.

Allerede nu kan jeg igen sige tak til Kuno og Jan, der i forening har arrangeret denne tur i det nordlige Danmark. De blev jo begge genvalgt som turarrangør sidste år, idet de jo anser sig selv som værende de bedste til at arrangere.

Jeg syntes således også, at vi uden tøven skal fremsætte ønske om, at Jan og Kuno gentager kunststykket i årene fremover, såfremt der ikke lige er nogen der brændende ønsker sig jobbet.

Tak til Erhardt og Steen for levering af køretøjer til turen. Det er en smuk gestus man her ligger for dagen.

Forsyningsofficer Erhardt W. har igen leveret forsyninger gennem hele sæsonen, og lur mig om der ikke også er lidt til ganen også på denne tur. Traileren – den medbragte, er indkøbt af EW til formålet.

Ja igen. Hvor er det let at være formand i denne lille forening. Men nu må der være en anden der tager over, ellers ender det med, at jeg selv får ejerfornemmelser.

Hvem afholder Julefrokost i år? Mogens og Anne Marie har allerede meldt sig.

Listen er herefter som følger:

Afholdt Afholdes

2009 Mogens og Anne Marie 2017

2010 Svend og Inger 2018

2011 Ernst og Hanne 2019

2012 Golf Klubben Evt. ny deltager 2020

2013 Kuno og Hanne 2021

2014 Ernst og Hanne 0000

2015 Jan og Pia 2022

2016 Erhardt og Inger 2023

Steen og Gitte afholder hvert år Tøndeslagning m.v., hvorfor de ikke deltager i Juleræset.

Paul Nielsen er vi enige om, deltager uden at afholde Juleræs.

Formanden.

3) Kassererens beretning:

Mogens fremlagde det reviderede regnskab, som i øvrigt kan aflæses på hjemmesiden.

Regnskab blev godkendt med applaus.

Da det kunne konstateres, at årets tur bliver dyrere end indestående på kontoen, blev det besluttet, at alle tilstedeværende hurtigst muligt skal indbetale 1.000,- kr. til kassen.

Stor tak til Svend for at være kasserer på turen og stå for betalingerne af egen lomme og udforme turregnskab til kassereren.

Pouls situation blev debatteret og det blev besluttet, at kassereren sender ham en tilgodeseddel på en 1/8 del af foreningens indestående pr. 12. september 2016 – dog fratrukket udgifterne til ekstraordinær generalforsamling den 14. januar 2017, hvor Poul deltog.

Beløbet er udregnet til at være: 1.063,- kr.

Mogens fremlagde et regneark, der viste forskellen mellem den gamle (tidligere) og den nuværende udregning af kontingentet over de seneste 60 runder.

Heraf fremgår, at vi nu hver især betaler 3,56 kr. mindre i kontingent pr. runde golf.

Gennemsnitsbetalingen er nøjagtig 50,- kr.

Vi har i perioden sammenlagt gået 246 runder, 20 halve runder og 214 ikke gennemførte runder.

4) Kontingent m.v.:

Af uransagelige årsager var der ikke nogen, der ønskede udregningsmetoden for kontingentudregningen ændret. Det betyder, at vi benytter den udregningsmetoden, som blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 14. januar 2017:

Alle medlemmer i klubben får udregnet ugens kontingent afhængigt af dagens udfald, hvor mindst 2 medlemmer har spillet.

Såfremt man ikke deltager i ugens spil eller kun deltager i 9 huller, indføres der en Pedro ordning.

Pedro udgør 14 point på 9 huller og 28 point på 18 huller.

Startgebyr er 30,- kr.

Ved færre point end 36, betales 2 kr. pr point.

Ved flere point end 36, betaler alle de andre 1,- kr. pr. point.

Ved birdies på sommergreens betaler alle andre 5,- kr. pr. birdie.

Ved spil på vintergreens, hvor der er mindst 1 birdie, betales 5,- kr., medmindre man selv laver mindst 1 birdie.

Ved eagle, betaler alle andre 50,- kr.

Hvis vejrliget betyder, at vi ikke kan/vil spille opkræves 60,- kr. for alle.

Det tilstræbes, at vi spiller 1 søndag pr. måned, herunder at Ry-banen tages i betragtning.

5) Valg af formand:

Ernst Jensen blev enstemmigt valgt.

6) Valg af kasserer:

Mogens Rubech ikke på valg - (er på valg næste år).

7) Udvalg:

Erhardt blev igen valgt som formand for forsyningstjenesten.

Ernst er stadig valgt som booking-formand for de næste 9 år, men har jf. formandens beretning indgået en alliance med Svend.

Kuno og Jan blev trods dårlige vejrprognoser genvalgt for tilrettelæggelse af TOUR 2018.

8) Uddeling af pokal og præmier:

Mogens igen vinder af statuetten.

Mogens vandt også birdievognen.

9) Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet nogle forslag.

10) Eventuelt:

Erhardt blev som foreslået ved sidste generalforsamling tildelt æresmedlemstitlen, som en stor påskyndelse for sin utrættelige præstation som forsyningsformand. Stor applaus fra medlemmerne.

Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten for en fremragende ledelse af generalforsamlingen og takkede alle medlemmerne for at lægge øre til.

Referent: Mogens