Tur - 2015 - Husum

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling afholdt på Ernst og Mogens værelse på hotel Thomas, (Am) Zingel 7-9, Husum, torsdag den 7. maj.

Vi mødtes alle mand ved Gitte og Steen kl. 8,00 og da der var gjort mandtal og alle var mødt, kørte vi i 2 biler og en trailer mod det Nordtyske. Vi gjorde igen holdt ved rasteplads, Kolding syd, hvor der i let skyet vejr var tid til overdådigt morgenkaffe m/rundstykker og basser.

Den ærværdige Forsyningsformand havde meddelt, at der var sørget for forsyninger til både golfrunderne og generalforsamlingen, så der var ingen grund til at holde ind i en af de mange grænsebutikker.

Kursen blev sat til lidt sydøst for Schleswig ved golfklubben Golfclub an der Schlei.

En meget kuperet bane med en hel del blinde huller. Vejret var hundekoldt og en frisk til stiv kuling, der i det bakkede terræn, drejede 360 grader, så der var modvind på alle huller. Alle i selskabet var efter sigende meget glade for at der var bestilt golfbiler til alle. Landskabet var utroligt flot og det endte for de fleste med acceptable scores. Efter runden var der på begge hold lige et par skin, der skulle finde de rigtige lommer.

Vi besluttede, at udsætte øllen til hotellet, hvorfor turen hurtigt fortsatte mod vest til Husum og hotel Thomas. Et lækkert ****-stjernet hotel med flotte værelser, god restaurant og lækkert spa-område, som Mogens benyttede en god times tid, medens alle andre gik en lille rundtur ved havnen i Husum, hvor de også fandt restauranten, vi skulle spise aftensmad i.

Lækker 2 retters menu med tilhørende hvid- og rødvin.

Herefter var det alvorens time på Ernst og Mogens værelse.

1) Valg af dirigent:

Valgt blev Svend Johansen

2) Valg af referent:

Valgt blev Mogens Rubech

3) Formandens beretning:

Efteråret i 2014 og foråret i 2015 har været begivenhedsrige måneder og noget særlig for vores lille forening.

Også i afvigte vinter har vi været heldige med vejret, der har været næsten uden sne og frost således har vi kunnet spille alle lørdage på nær nogle få.

Og som vi jo besluttede sidste år afholdes generalforsamling nu i forårsmånederne maj eller juni.

Der er som anført sket forandringer, herunder kom en tallerken yderst vedsmagende kartofler med mørt kød til at koste et medlems skab. Ja sådan kan det jo gå.

Det var nu ikke det eneste der skulle til, idet ”bægeret” for længst var flydt over med hensyn til det nu ekskluderede medlem, herom ikke mere, det vil bare sætte den ellers overdådig tilrettelagte tur Winston i et forkert lys.

Hen på efteråret fik vi så et nyt medlem, Jan Fischer-Henrichsen, der er budt særdeles velkommen af alle i vores forening.

Forinden Winston turen var vi et smut i Holstebro, en herlig tur, hvor vi havde Lars Nørgaard med som 8. mand. En rigtig god tur, der bød på morgenmand og små bitre undervejs til banen, der blev spillet efter alle kunstens regler.

Vi har alle været til Steen og Gitte bryllupsdag, hvorunder Gittes fødselsdag også blev fejret. Vi fik brunch ude ved Nicolaj i Gl. Rye. Supert arrangement.

Så en god og festlig julefrokost sidst i november 2014 hos Hanne og Ernst. Super dejligt med alle i rigtig godt humør.

Alle bød ind med indslag, og nogle bød endog ind med indslag, hvor man iklædte sig kostume af forskelligt slags.

Og så kom jeg pludselig til at mindes en tur til Himmerland, hvor vi overnattede i en på stedet værende sommerhytte, der lige var indrettet til vores formål. Her blev drukket tæt og røget store cigarer, der ildelugtende tog næsten pippet fra os alle.

Se blot Steen og Kuno pulsende på en af de der er rullet op ad inderlåret på en cubaner kvinde, hvis alder jeg blot skal nævne, for at alle får julelys i øjnene.

Nå videre til julefrokosten, der også bød på rigtige mennesker i fint tøj. Se blot ham her på billedet, der oven i købet har et lille smil på. Fotograf Mogens Rubech – og hvordan han har båret sig ad med at redigere i dette billede - må guderne vide.

Indbetalingerne til kassen har været på samme niveau som de sidste år.

Afregningsmetoden den samme som altid, hvilket er yderst tilfredsstillende, så selv vores revisor har fundet ud af systemet.

Igen i år har det været nemt at sidde i formandens stol. Der har ikke været det store at se til, idet festudvalget har klaret skærene med hensyn til denne tur. En stor tak til Erhardt og Steen for tilrettelæggelsen. Også en stor tak til min kasserer Mogens, der yder sit bedste for at leve op til den forrige kassereres præstationer ud i bogholderiets kunst.

Tak til vores revisor Paul, der altid ihærdigt følger med en det mindste bilag, der flyder forbi under revisionen.

Tak til Kuno for hans væremåde og tak til Svend for altid at følge med, når der skal drikkes.

Tak til Jan for hans indtræden i vores lille forening, der nu er blevet rigere på klogskab og kundskab med hensyn til alt det der foregår inden for politietaten.

Skal vi forsøge at lave en lille frokost tur til efteråret på de hjemlige himmelstrøg.

Formand Jensen

Beretningen blev godkendt med applaus.

4) Kassererens beretning:

Mogens fremlagde det reviderede regnskab, der som altid kan aflæses på hjemmesiden.

Regnskabet udviste en slutkassebeholdning på 18.016,91 kr.

Regnskab blev godkendt med applaus.

5) Kontingent m.v.:

Der var kommet 2 forslag til justering af kontingentopkrævningen, som generalforsamlingen besluttede, skulle behandles under dette punkt.

Efter en god, langvarig og følelsesladet diskussion om især indførelse af Pedro, blev det besluttet at ændre kontingentopkrævningen, således:

Ved fravær fra den i fællesskab planlagte golfrunde opkræves 60,- kr.

Startgebyr er 30,- kr.

Ved færre point end 36, betales 2 kr. pr point.

Ved flere point end 36, betaler alle de andre deltagere på dagen 1,- kr. pr. point.

Ved birdies på sommergreens betaler alle andre deltagere på dagen 5,- kr. pr. birdie.

Ved spil på vintergreens betales 5,- kr. medmindre man laver mindst 1 birdie.

Spilles kun 9 huller, får man tildelt 14 point for de 9 ikke spillede huller.

Hvis vejrliget betyder, at vi ikke kan/vil spille opkræves startgebyr for alle.

Det tilstræbes, at vi spiller sidste søndag i måneden, helst om eftermiddagen.

6) Valg af formand:

Ernst Jensen blev enstemmigt genvalgt.

7) Valg af kasserer:

Mogens Rubech – ikke på valg i år.

8) Udvalg:

Erhardt blev igen valgt som formand for forsyningstjenesten.

Ernst blev valgt til at booke tider de næste 10 år.

Kuno og Jan står for tilrettelæggelse af TOUR 2016.

9) Uddeling af pokal og præmier:

Ernst vinder af statuetten

Mogens vandt birdievognen

10) Indkomne forslag:

Indkomne forslag behandlet under punkt 5.

11) Eventuelt:

Det blev ikke nævnt, at hjemmesiden trænger til en opdatering.

Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten for en myndig og kompetent ledelse.

Den næste dag, efter en dejlig tysk morgenmad, spillede vi Golf Club Husumer Bucht. Der havde været mange diskussioner om vi havde spillet banen før. Banen var for nogle et dejligt gensyn og for andre en spændende ny bane.

På grund af gårdsdagens resultater, begyndte Kuno, Svend, Ernst og Erhardt, medens Steen, Paul, Jan og Mogens gik/kørte i førerbolden. Steen førte med 28 mod vi andres 27.

Der blev trods mange læbælter og vandhasarder scoret fornuftigt på banen.

Mogens holdt hovedet koldt og med hjælp fra diverse læhegn gik han i 37 point.

Steen og Kuno gik i 31 point og Jan i 30 point.

Alt i alt betød det, at Mogens vandt turen og det meste af præmiesummen, medens Steen fik en pæn andel og Jan fik sine penge godt og vel tilbage.

Tak til alle bidragsyderne.

Der blev også spillet om skind og det forlyder, at Mogens vandt så mange, at han sagtens kan få fremstillet en patch-work-taske.

Stor tak til Steen og Erhardt for en godt tilrettelagt tur og som sædvanlig en kæmpe tak til Erhardt for måden han forvalter sit forsyningsformandsjob på.

Desuden en stor tak til alle for en dejlig tur.

Referent: Mogens Rubech