Tur - 2014 - Schwerin

Generalforsamling 2014.

Generalforsamling afholdt i kælderen på hotel, Gut Vorbeck i Gneven ved Schwerin, onsdag den 18. juni.

Vi mødtes alle mand ved Almind sø kl. 8,00 og da der var gjort mandtal og alle var mødt kørte vi i 3 biler mod Winston. Ved rasteplads, Kolding syd var det tid til kaffe m/rundstykker og basser.

Efter et kort stop ved Scandinavian Park, hvor der blev handlet ind til de kommende dages strabadser, fortsatte vi mod Winston med Erhardts, til lejligheden lånte, bil i spidsen. Det gik godt til ca. 100 km før målet, hvor Erhardt pludselig drejede fra motorvejen og ledte selskabet ud på en landrundtur i det nørdøsttyske landskab.

Erhardts og Steens navigationsevner skal ikke kommenteres yderligere, men hvad øvelsen gik ud på, fandt vi andre aldrig ud af.

Vi nåede endelig frem og fik alle vores værelser på det dejlige hotel Gut Vorbeck.

Det viste sig, at morgenmaden skulle indtages i hotellets Café, medens den 3 retters aftensmaden skulle indtages i restauranten på Winston Golf Ressort. Det lå heldigvis kun ca. 1½ km’s kørsel fra hotellet.

Efter indkvarteringen kørte vi til golf ressortet, hvor vi spillede deres par-3 bane.

Mogens gik som den eneste alle ni huller i par.

Efter soignering på hotellet spiste vi en dejlig aftensmad i restauranten, hvorefter vi holdt generalforsamling i hotellet hyggelige kælder.

1) Valg af dirigent:

Valgt blev Svend Johansen

2) Formandens beretning:

Siden sidste har vi haft en kort vinter at spille vores dejlige spil. Heldigvis med megen lidt sne og frost. Vi har ikke nået at spille så mange runder siden sidste generalforsamling, idet vi der besluttede at lægge fremtidige generalforsamling i forårets sidste måneder, nemlig i maj eller juni.

Sidste års generalforsamling blev afholdt hos Mogens, der samtidig diskede op med en god frokost, der bekom medlemmerne særdeles vel.

Der blev indtaget fødevarer, øl, spiritus og hjemmebags kage i rigelige mængder. En kombineret Julefrokost og Generalforsamling

Stor tak til Mogens og Anne Marie, der frivilligt stillede deres hjem til rådighed.

Indbetalingerne til kassen har igen været på samme niveau som de seneste år.

Afregningsmetoden er fremragende og bør efter min mening ikke ændres synderligt.

Der har dog været en snak om en anden måde at afregne på, når man ikke kan være i stand til en lørdag at spille alle 18 huller, men går ind efter 9 huller.

Håber man har funder frem til fyldestgørende begrundelse for om muligt ved flertal at få ændret de eksisterende regler.

Ellers syntes jeg, at vi har en god og særdeles let måde at afregne på.

Men lad os nu høre, hvad forslagsstillerne har fundet frem til.

Vi er også blevet enige om, at det er alt for dyrt for vores lille klub at afholde Julefrokost i Goldklubbens Restaurant.

Derfor anmodes der om, at medlemmer på skift afholder disse Julefrokoster, og medlemmer der mener at huske, at det måske er længe siden, at lige netop de inden for de nærmeste år ikke har afholdt en Julefrokost, bør således selv melde ud således: NU må det vist være min tur til at holde denne Julefrokost.

Jeg vil som formand anbefale, at der afholdes generalforsamling i forbindelse med den årlige TUR, det være sig på en til udlandet og/eller et sted i Danmark.

Der skal ikke herske tvivl om, at det i det forgangne, siden jeg blev formand, ikke har været det store at set til, lige bortset fra denne tur til Schwerin, men her har Svend taget over, til formandens store tilfredshed. Tak til Svend.

Steen og Erhardt har også været til stor hjælp med turens tilrettelæggelse. Tak til begge I.

Året statuette tilfaldet Mogens Rubech. Stort tillykke med det.

Birdies pokalen tilfalder ligeledes Mogens Rubech, endnu engang tillykke.

Vi vil til efteråret forsøge at lade en lille dag tur til Lyngbygård, hvor vi jo nu kan spille for nedsat greenfee.

Beretningen blev godkendt med applaus.

3) Kassererens beretning:

Mogens fremlagde det reviderede regnskab og resultatopgørelsen, som i øvrigt kan aflæses på hjemmesiden. Regnskabet udviste en slutkassebeholdning på 31.670,26 kr.

Indbetalt kontingent og rentetilskrivning: 18.148,44 kr.

Generalforsamling 2013, indgravering af pokal og hjemmesideudgifter: 5.046,60

Regnskab blev godkendt med applaus.

4) Kontingent m.v.:

Efter god diskussion blev det besluttet at ændre kontingentopkrævningen, således:

Ved fravær fra den i fællesskab planlagte golfrunde opkræves 60,- kr.

Startgebyr er 30,- kr.

Ved færre point end 36, betales 2 kr. pr point.

Ved flere point end 36, betaler alle de andre deltagere på dagen 1,- kr. pr. point.

Ved birdies på sommergreens betaler alle andre deltagere på dagen 5,- kr. pr. birdie.

Ved spil på vintergreens betales 5,- kr. medmindre man laver mindst 1 birdie.

Der kan stadig spilles 9 huller, men det betyder opkrævning af 60,- kr.

Hvis vejrliget betyder, at vi ikke kan/vil spille opkræves startgebyr for alle.

Juli måned er kontingentfri, men der bestilles stadig tid af tidsbestillingsformanden.

Det tilstræbes, at vi spiller 1 søndag pr. måned, herunder at Ry-banen tages i

5) Valg af formand:

Ernst Jensen blev enstemmigt genvalgt (er på valg næste år)

6) Valg af kasserer:

Mogens Rubech blev enstemmigt genvalgt (er på valg i 2016)

7) Udvalg:

Erhardt blev igen valgt som formand for forsyningstjenesten.

Ernst blev valgt til at booke tider de næste 11 år.

Steen og Erhardt står for tilrettelæggelse af TOUR 2015. (Var der nogen, der sagde Skotland)

8) Uddeling af pokal og præmier:

Mogens vinder af statuetten

Mogens vandt også birdievognen

9) Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet nogle forslag.

10) Eventuelt:

Et forslag om at der skulle kunne stemmes om emner, der spontant kom frem under dette punkt, blev ikke diskuteret.

Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten for en myndig og kompetent ledelse.

Den næste dag, efter en dejlig tysk morgenmad, spillede vi Winston Open-banen.

En i alle henseender fremragende bane, med flot design, flotte fairways og hurtige, kuperede greens. Erhardt spillede godt og fik 33 point, med Mogens som runner-up i 32 points.

Om fredagen spillede vi den ny anlagte Winston Links-bane.

Det var igen en af de store golfoplevelser. Sikken bane, sikken design, sikken greens.

Referenten tøver ikke med at give den topkarakter, som en bane, der beriger en med en fornemmelse af, hvad verdens bedste golfspillere skal konkurrere på.

Erhardt kunne igen, sammen med Mogens, holde nerverne nogenlunde i ro og score 30 point.

Runner-up blev Steen med 27 points.

Alt i alt betød det, at Erhardt fortjent vandt turen og det meste af præmiesummen, medens Mogens fik en pæn andel og Steen fik sine penge godt og vel tilbage.

Tak til alle bidragsyderne.

Der blev også spillet om skind og det forlyder, at Erhardt vandt så mange, at han skal lægge sig gevaldigt i selen for at kunne udfylde alle de løse folder.

Referent: Mogens Rubech