Tur - 2013 - Tange

Generalforsamling 2013.

Generalforsamling afholdt hos Mogens på Trondheimsvej 10, Silkeborg, onsdag den 4. sept.

Vi mødtes alle mand på Trondheimsvej 10 kl. 8,30 til kaffe m/rundstykker og basser.

Herefter gik turen til Tange Sø Golfklub, hvor vi teede ud kl. 11,12. Det var rigtig godt vejr

og banen viste sig også fra sin gode side, med flotte og veltrimmede fairways og green.

Klubmester blev Svend med 36 points. Mogens blev runner up med 34 points. De øvriges

scores vil ikke blive nævnt (!).

Efter en lille forfriskning gik turen tilbage til Trondheimsvej, hvor der blev gjort klar til lidt

mad og drikke. En rigtig god bøf blev tilberedt på grillen og indtaget med største velbehag sammen med en god salat tilberedt af Anne Marie (tak for det Anne Marie). Under bespisningen blev ind-

taget læskedrikke i form af rose- og rødvin i rigelige mængder (i hvert fald hos enkelte medlemmer).

Så kunne generalforsamlinger endelig gå i gang, med alle punkter jvf. vore vedtægter.

1) Valg af dirigent: Valgt blev Bo Frost

2) Formandens beretning: Vi har haft et godt år. Spillede ca. 50 runder golf. Generalforsamling afholdes normalt i maj måned, men forskellige forhindringer har gjort, at det først bliver afholdt i sept. måned i år. Indbetalingerne har været på samme niveau som de seneste år. Jeg synes vi har en god og fair måde at afregne på. Bo har for flere år siden varslet ændringsforslag til vores afregningsmåde, men de er endnu ikke modtaget.

Sidste års generalforsamling og julefrokost blev begge afholdt i klubhuset i Resenbro. Det gør vi ikke fremover, da prisniveauet er alt for højt. Formanden lagde op til, at generalforsamlingen fremover blev afholdt i privat regi (evt. på skift hos medlemmerne)

Formanden udtrykte til slut sin tilfredshed med sine medlemmer.

Beretningen blev godkendt med applaus.

3) Kassererens beretning: Ernst fortalte om regnskabet, som i øvrigt kan aflæses på hjemmesiden,

At vi havde været på tur til Tyskland, hvor der blev brugt 14.153 kr. Julefrokost til 5.110 kr. Indkøb af polo til os alle med logo til 2.050 kr. Kassebeholdning udgør p.t. 18.568,42 kr.

Regnskab blev godkendt med applaus.

4) Kontingent m.v.: Uændret

5) Valg af formand: Ernst Jensen blev enstemmigt valgt

6) Valg af kasserer: Mogens Rubech blev enstemmigt valgt

7) Udvalg: Der var genvalg over hele linien, bortset fra :

a) Ernst blev valgt til at booke tider de næste 12 år

b) Steen, Erhardt og Svend står for tilrettelæggelse af TOUR 2014 til Tyskland

8) Uddeling af statuetter: Ernst vinder af statuetten

9) Ny ”vandreting” udloddet af Mogens, nemlig en birdievogn. Udlodderen har bestemt, at den skal udloddes hvert år som en vandre”ting” til den der i årets løb laver flest birdies. Den blev så uddelt første gang for året 2012/13. Blev vundet af indstifteren Mogens Rubech.

10) Eventuelt: Der var ikke de store ting, men det blev besluttet, at det er formanden der bestemmer dato for generalforsamlingens afholdelse. Regnskabet afsluttes hvert år den sidste week-end før generalforsamlingsdagen.

Generalforsamlingen sluttede med tak for veludført arbejde til de personer som stoppede deres job.

Herefter blev der serveret kaffe og en lille skarp til de medlemmer der trængte til dette.

For referatet: Svend Johansen