Tur-2010-Lyngbygaard

Golftur 2010

Mandag den 21. juni tog drengene på sommertur.

Den gik til Lyngbygaard Golf i Brabrand. Strålende sol, højt humør og spillelyst. Altså en herlig dag, der startede med en lækker brunch i det nye og flotte klubhus.

Efter lidt søgen i kælderen fandt tjeneren den obligatoriske Fernet Branca, så roen i mave og sjæl kunne indfinde sig.

Og så ud på de velplejede baner og nogle lynhurtige greens.

Banen har to typer huller. Nogle meget åbne med brede fairways og nogle meget smukke skovhuller.

De sidste må betragtes som de bedste at gå.

Som ved alle førstegangsbesøg på en bane er det svært at bestemme afstandene, men bare man gi’r den én bagi, går det nok.

Lyngbygaard er en ganske udmærket bane, men hvordan pokker får de det til at løbe rundt med så få medlemmer/ besøgende på en solbeskinnet juni-mandag, hvor langt de fleste danskere har fri!

Desværre var Svend halvgående med ømme rygstykker, så han fungerede som caddie og opmuntrer og ikke mindst som boldfinder for de to hold. Det forlyder fra upålidelig kilde, at Inger har smækket ham med en brækket flise!!

Efter vel overstået runde var der (også obligatorisk) terrassetam-tam med fordeling af skins og de indskudte 600 dunk i præmiepuljen.

Steen snuppede en hund for sin tredjeplads og Erhart og Mogens delte ”plovmanden”. Skin’s blev vekslet til hård valuta og fordelingen var som sædvanlig fuldstændig uretfærdig.

En herlig spilledag var slut, og så gik turen til Silkeborg GC, hvor der blev holdt generalforsamling i separat lokale med (obligatorisk) middag, vine, kaffe og avec. Referat herfra ved referenten på andet sted her på Golfoptimisterne.dk.

Sommerhilsen Bo

Referat af generalforsamling i Golfoptimisterne afholdt I restauranten Silkeborg Golf Club mandag den 21. juni 2010.

Til stede: Kuno, Svend, Steen, Erhardt, Bo, Ernst og Mogens – Lovligt afbud fra Poul.

Valg af dirigent: Steen Damkilde blev enstemmig valgt.

Valg af sekretær: Mogens Rubech blev enstemmig valgt.


Formandens – beretning

Svend startede med at sende en stor tanke til Poul, der p.g.a. sygdom måtte melde fra til generalforsamlingen. Poul blev via mobiltelefon ringet op på sygehuset og alle talte kortvarigt med ham og ønskede ham god bedring.

Formanden kunne konstatere, at sommersæsonen havde varet fra 5. juni til 10. december, hvorefter sne, is og kulde havde beslaglagt banen frem til den 23. marts. Der var derfor ikke indspillet så mange penge til klubkassen.

Formanden henledte opmærksomheden på en tidligere generalforsamlingsbeslutning om at der skulle laves nye beskrivelser af de enkelte medlemmer på hjemmesiden. Bo ville straks bringe opgaven i udvalg.

I øvrigt kunne formanden konstatere, at det gik stille og roligt – som det plejer.


Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Ernst konstaterede, at alt i regnskabet var i sin skønneste orden – det var dog ikke blevet revideret p.g.a. føromtalte sygdom – og der manglede kun 4 bogføringer, idet der skulle startes på et nyt regneark.

Men der var i alt indspillet 19.706,49 kr. + - det løse, herunder dagens forbrug med greenfee, præmier og udgifter til diverse restauranter. Alle tal fremgår af hjemmesiden.


Fastlæggelse af kontingent

Enstemmigt vedtaget at der er uændret kontingent baseret på vores indtil nu anvendte udregningsmodel.

Flere forslag kom på banen:

Score kan kun beregnes, hvis man spiller med de øvrige medlemmer i weekenden.

Score kan beregnes, hvis man har underskrevet scorekort fra spil med andre og/eller andre steder.

Slut med beregningerne – der skal i stedet betales 1.000,- kr. pr. mand pr. mdr.

Antal puts skal indgå i beregningerne.

Flertal for, at man undtagelsesvis kan spille på et andet tidspunkt ( i weekenden) et sted i Danmark, men scorekortet skal underskrives af markør og afleveres til kassereren.

Bo ville udarbejde en model for indregning af puts, som kan fremlægges på næste generalforsamling.


Valg af formand/kasserer:

Svend ikke på valg. Ernst blev valgt med applaus.


Valg af udvalgsformænd

Steen blev igen valgt som den kommende sæson tour-guide.

Erhardt blev igen valgt som formand for forsyningstjenesten.

Uddeling af pokal og præmier.

Mogens vandt suverænt årets golfoptimist.

Præmier til følgende:

Erhardt for årets højeste score (78)

Kuno for årets laveste (30)

Mogens for flest birdies (16)

Bo for næstflest (10)


Indkomne forslag

Ingen.


Eventuelt

Kuno: Foreslog, at den ”planlagte” tur til Skotland byttes med en (familie)tur til Portugal.

Enighed om, at en tur til Skotland er for dyr.

Beslutning om, at alle medlemmer tilkendegiver senest den 1. juli 2011 om der er opbakning til en tur til Portugal.

Steen foreslog, at der holdes pause i juli måned. Formanden skar hurtigt og resolut ind og proklamerede: VI SPILLER ÅRET RUNDT.

Formanden sluttede med at takke Steen for et fortræffeligt dirigentarbejde og Mogens for et forventet referentarbejde.