2009-turoptakt

Optakt til turen

Hej alle.

Så er forårsturen ved at være på plads. Det bliver som bekendt i weekenden 8.- 10. maj 2009.

Steen og Erhardt kører. Opsamling i tiden mellem 0800 og 0830.

Mogens, Kuno og Bo kører sammen med Steen. HUSK aflevering af udstyr/bagage hos Erhardt om torsdagen.

Ernst, Svend og Lars og Poul kører sammen med Erhardt.

Vi ankommer til Rold Skov Golfklub, Golfvej 1, 9520 Skørping kl. 1000, hvor vi indtager brunch.


Der spilles over 3 dage om titlen som årets TURMESTER. Alle deltagere i turneringen indbetaler 100,- kr. og der er præmier til de 3 bedste efter 50/30/20-reglen.

Derudover spilles der løbende om "skind" og eventuelt også en løbende putningskomkurrence.

Der spilles efter reglerne fastsat af the Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews, og oversat af Dansk Golf Union.

Læs mere her www.dgu.org/golfspillet/regleroghandicap


www.roldskovgolf.dk


Første bold slår ud kl. 1230

Steen, Bo, Kuno og Lars


Anden bold slår ud kl. 1237

Erhardt, Ernst, Svend og Mogens


Efter en forfriskning i klubhuset kører vi til Rold Gl. Kro


Rold gl. Kro, Hobrovej 11, Rold, 9510 Arden

Tlf.: +45 9856 1700, Fax: +45 9856 2511

E-mail: info@roldkro.dk

Her indtages aftensmaden og der er almindelig hygge og samvær. Alle er i seng kl. 2230, så man er veludhvilet til næste dag.


Efter morgenmaden går turen nordpå. Lidt syd for Ålborg ligger Ørnehøj Golfklub, Lundegårde 70, 9260 Gistrup.

www.ornehojgolfklub.dk


Første bold slår ud kl. 1200

De 4 første på Leaderboardet


Anden bold slår ud kl. 1207

De 4 sidste på Leaderboardet


Efter endnu en forfriskning i klubhuset kører vi igen til Rold Gl. Kro.


Aftenens program -

Generalforsamling med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Valg af sekretær.

3) Formandens beretning.

4) Kassererens beretning - fremlæggelse af revideret regnskab.

5) Fastsættelse af kontingent og andre betalinger.

6) Valg af formand - Kuno kan ikke genvælges.

7) Valg af udvalgsformænd.

8) Uddeling af pokal og præmier.

9) Indkomne forslag.

10) Eventuelt.


Resten af aftenen / natten er til fri disposition under skyldig hensyntagen til morgendagens stradbasser og kampen om at blive årets "Turmester"


Efter morgenmaden går turen igen til Rold Skov Golfklub.


Første bold slår ud kl. 1000

De 4 sidste på Leaderboardet


Anden bold slår ud kl. 1007

De 4 første på Leaderboardet


Vinderen fejres og der uddeles præmie til nr. 1 - 2 og 3.


Efter en forfriskning kører vi hjem.