Tur-2009-Rold Skov

Referat 2009-tur.

Turmester blev Mogens. Erhardt blev nr. 2 og Bo nr. 3.


Birdiekonge blev Bo. Steen blev nr. 2 og Mogens nr. 3


Referat af generalforsamling lørdag den 9. Maj 2009 kl. ca. 2130 på Jodle Birges museum i Rold.

Alle medlemmer var, efter indtagelse af en glimrende 3-retters middag med tilhørende vine, mødt op.

Valg af dirigent – Svend blev enstemmigt valgt.

Valg af referent – Mogens blev enstemmigt valgt.

Formandens beretning

Poul indledte med at opfordre alle til at tage en tur til Thailand i mindst 4 måneder om året.

Poul havde ikke noget at berette om foreningens virke i de sidste 6 måneder, idet han havde været i Thailand og han havde sådant set heller ikke noget at berette om de første 6 måneder af det forgangne år.

Han afsluttede sit fyldige indlæg med at sige, at han glædede sig til at få regnskabet til godkendelse.

Der var kun et spørgsmål til formandsberetningen, nemlig Steen, der forespurgte om regnskabet ikke skulle udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen. Han fik selvfølgelig ikke noget svar.

Kassererens beretning

Steen overlod ordet til Ernst, der særdeles professionelt fremlagde regnskabet og med indtil flere store dokumentmapper kunne dokumentere at alle indbetalinger, udbetalinger og regninger var korrekt bogført.

(Regnskabet kan kontinuerligt følges på vores hjemmeside. – red.)

Fastsættelse af kontingent og andre betalinger

Det blev enstemmigt vedtaget at fastholde de nuværende kontingentbetalinger; nemlig 60,- kr. for udeblivelse på en mødedag og for fremmøde 30,- kr. + evt. mere eller mindre selvforskyldte tillæg.

Poul spurgte om der evt. kunne ske reduktion af kontingentet ved længere tids fravær. Enighed om, at selvforskyldt fravær ikke giver reduktion, medens f.eks. længere sygdomsperioder kunne berettige til en reduktion.

Valg af formand

Svend blev som eneste kandidat enstemmigt valgt med applaus.

Valg af udvalgsformænd

Steen blev valgt som Turformand 2010. Steen takkede for valget og luftede allerede nu muligheden for en tur til Skotland med privat indlogering, 3-4 golfbaner og diverse sightseeingture. Medlemmerne skulle dog være parat til at erlægge en større selvbetaling end normalt.

Erhardt blev genvalgt som Forsyningstjenesteformand – og der var samtidig stor ros til ham fra hele salen for hans engagement i det forgangne år.

Uddeling af pokal og præmier

På dirigent foranledning og på alle medlemmernes vegne uddelte Mogens årets Olfert til Ernst, der gennem hele sæsonen har udvist en enestående stabilitet og relativ høj gennemsnitsscore.

Pokalen var desværre af ukendte årsager blevet beskadiget under transporten, hvorfor den fremstod med brækkede ankler og knækket jern, hvilket på ingen måde var tiltænkt som et symbol på vinderen.

Bo og Svend er i besiddelse af en lignende Olfert-figur og Bo ville søge at udbedre skaderne.

En gruppe af medlemmerne havde påtænkt en præmieuddeling, men den fungerende kasserer havde ikke haft tilstrækkelige midler i kassen til at sponsorere sådanne, hvorfor dette desværre måtte udsættes for det hedengangne år.

Der ville have været blevet uddelt præmier for:

Årets Olfert: Ernst

Højeste score (52 point): Kuno

Største betaling (129,-): Poul

Laveste handicap (9,1): Bo

Flest birdies (34): Mogens

Eagle: Erhardt

Mindste betaling 08: Svend

Mindste betaling 09: Steen

Indkomne forslag

Ingen

Eventuelt

Fra flere kom der forslag om at ændre hjemmesiden, så besøgende ikke kunne se den nuværende beskrivelse af de ærede medlemmer.

Bo vil evt. lave nye ”beskrivelser” af de enkelte medlemmer, indtil da vil Mogens sørge for at de nuværende ”beskrivelser” ikke kan ses af gæster.

Svend foreslog, at tidsbestillingen til mødedagene gik på skift. Forslaget nedstemt af forsamlingen, der ikke kunne forestille sig en mere kompetent person til så vigtigt et ressortområde. Svend kunne muligvis oplære en substitut og Bo blevet bragt i forslag.

Mogens foreslog, at der blev købt/fremskaffet en pokal til årets Putter (den med flest birdies). Steen ville eventuelt donere en sådan og opstille de dertilhørende konditioner.


Referenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og gav ordet til den afgående formand, Poul, der takkede alle medlemmerne for deres indsats i det forgangne år.