2021-Samsø

Generalforsamling 2021.

Generalforsamling afholdt onsdag den 25. august 2021 i ferieboligen: Slagterivej 14, bolig 21B, 8305 Samsø.

1) Valg af dirigent:

Valgt blev Svend Johansen

2) Formandens beretning:


Bestyrelsens beretning 2021

Solen skinner igen på os alle sammen efter et år, hvor vi har været en del igennem med nedlukninger i hele vores samfund.

Vi har dog fundet små huller i løbet af den tid der er gået, idet vi stort set har fået lov til at spille golf mens nedlukningen fandt sted. Så derfor er det også blevet til mange lørdage med spil og fornøjelser efterfølgende.

Og er vi så på Samsø for at spille. Forinden spillede vi lige Odder, hvorefter vi hurtigt kørte til færgen mod Samsø-Sælvig – og nu er vi her i skønne sommerboliger, der lige passer til os.

I 2020 var vi jo på Hovborg kro, hvor vi overnattede og efterfølgende spillede Varde, Kaj Lykke og Gyttegård. Turmesteren for året var som bekendt Kuno og Steen. En rigtig god tur med rigtig god golf og et vejr, der bare var perfekt. Der blev fortalt om stort og småt, men nogen egentlig generalforsamling blev det ikke til, idet alle vist nok var lidt trætte eller også var det blot ren og skær ugidelighed

Op mod Julen 2020 var der som bekendt udbrudt en sygdom, som de fleste af os ikke syntes om, men vi har da alle undgået sygdommen.

Vi valgte således at udsætte Julefrokosten med pigerne. En julefrokost der normalt bliver afholdt i december måned. I stedet lagde Steen lokaler til og en mandefrokost blev en realitet lige pludselig. Steen havde arrangeret noget af en frokost, hvor der blev både spist og drukket godt. Mange gode timer forsvandt lige så stille ud i det blå, for vi havde en rigtig god dag. Mange tak til Steen.

Stor tak til kassereren Mogens og til Svend for det store arbejde med at have styr på vores score og på vores konto i Svends bank. Godt at nogen gider hjælpe formanden, der så undgår at gå ned med stress.

Formanden har jo nu overtaget at sætte tider i golf-box, men holder fast i, at hvis der skal ske ændringer, er der andre der må tage over. Sletning af egne tider må man selv stå for, det må være en let ting at foretage, lige så snart man er vidende om, at man ikke dukker op til den aftalte tid.

Julefrokosten blev som bekendt aflyst hos Hanne og Kuno, men man enedes om, at såfremt man i løbet af 2021 forår eller sommer kunne afse tid uden forhindringer, så var det med at træde på speederen. Julefrokosten blev således afholdt i juli måned 2021 hos Hanne og Kuno. Der var serveret alt godt og spiseligt til de meget sultne og der var rigeligt at drikke. Ingen tror jeg gik sultne eller tørstige i seng den nat. Stor tak til Hanne og Kuno.

Julefrokosten i december 2021 er vi jo allerede indbudt til hos Ingen og Erhardt. Glæder os.

Tak til den siddende bestyrelse, der igen har levet op til de standarter der forlanges af sådanne personer, hvor alt der er fortæret til møder er betalt af egen lomme.

Årets statuette tilfalder igen i år Mogens. Stort tillykke. Så nu er vi tilbage til den gamle gænge igen med den samme vinder, idet Mogens ligeledes var vores birdiepokal. Endnu engang tillykke. Skal vi søge at ændre disse tilstande og give andre en chance for at vinde. Forslag indkommet.

Som bekendt er vi nu alle æresmedlemmer. Stort tillykke med det. Det er sku godt gået efter alle disse år.

Forsyningsofficer Erhardt W. bliver der ikke ændret på. Det går sku lige så godt. Stor tak til Erhardt.

Lod os så igen rejse os for at mindes Jan og Paul – æret være deres minde.

3) Kassererens beretning:

Mogens fremlagde det reviderede regnskab, som i øvrigt kan aflæses på hjemmesiden.

Regnskab blev godkendt med applaus.

Stor tak til Svend for at være kasserer på turen og stå for betalingerne af egen lomme og udforme turregnskab til kassereren.

4) Kontingent m.v.:

Af uransagelige årsager var der ikke nogen, der ønskede udregningsmetoden for kontingentudregningen ændret.

5) Valg af formand:

Ernst Jensen blev valgt – igen – igen.

6) Valg af kasserer:

Mogens Rubech ikke på valg

Svend Johansen igen valgt som revisor.

7) Udvalg:

Svend er formand for alle finansielle anliggender og nu også revisor.

Erhardt blev med stort applaus genvalgt som fortsat formand for forsyningstjenesten.

Ernst er stadig valgt som booking-formand for de næste mange år, men har jf. en tidligere formandsberetning indgået en alliance med Svend, hvis der skal rebookes.

Svend blev valgt for tilrettelæggelse af TOUR 2022.

8) Uddeling af pokal og præmier:

Mogens tog statuetten tilbage fra Kuno.

Mogens igen vinder af birdievognen.

9) Indkomne forslag:


Forsalg til ændring af Mesterskabsspillet.

Evt. tillæg til § 4 – evt.§ 4 a.

Det foreslås, at der 4 gange om året – sommerperioden med sommergreens spilles om mesterskabet i Golfoptimisterne.

Begrundelse: Chance for at andre er heldige at vinde årets statuetter.

Således:

Formanden træffer beslutning om, når alle spillere er til rådighed i en weekend at gøre opmærksom på, at der i nærværende week end spilles om mesterskabet og om birdie-pokalen.

Der spilles a 4 omgange i løbet af året, og den samlede score og birdie-score tæller til årets mesterskab.

Det nuværende betalingssystem bibeholdes, men tæller ikke til mesterskabet.

De 4 omgange på året medregnes ikke med i det årlige regnskab

De 4 omgange kan evt. spilles hver især med en indsats fra hver spiller, således der spilles om et beløb til vinderen og nummer 2 og 3. Der kan evt. spilles om 100,- pr mand.

Forslags stiller: Erhardt W.

Forslaget blev begrundet af Erhardt, således at nr. 1, 2 og 3 den pgl. dag får point, f.eks. 3, 2 og 1 point, medens resten ikke får tilskrevet point. Når alle 4 runder er spillet har den med flest point vundet. Ligeledes med birdies.


En del diskussion, der endte med at forslaget blev vedtaget på et års prøvetid - uden ændring af vedtægterne.


10) Eventuelt:

Dirigenten takkede medlemmerne for god ro og orden.

Formanden takkede i øvrigt alle medlemmerne for at lægge øre til.

Referent: Mogens


Årets turresultat.


Dato: EJ MR ST EW KO SJ

24/8 34 25 27 28 34 29

25/8 27 21 33 26 23 34

26/8 24 31 25 34 28 32

I alt 92 77 85 88 85 95

SJ 300,-

EJ 200,-

EW 100,-


Sekretærens bemærkninger til forslaget under pkt. 9.

I princippet kan alle ende på samme pointtal (og især samme antal birdies)

Så, hvis 2 eller flere står lige i point, skal der spilles en ekstra mesterskabsrunde, hvor deres score afgør mesterskabet.

Hvis lighed i birdie-score, uddeles pokalen til 2 eller flere medlemmer.

De fire mesterskabs-spillerunder bør stadig tælle med i årets regnskab.